Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden Sözleşmeli Personel (657 Sayılı Kanunun 4B) Alımı
İlan Tarihi04/10/2021
Yayınlandığı GazeteResmi Gazete
Son Başvuru Tarihi 18/10/2021

TNKU.Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesine Sağlık Personeli alınacaktır
* İlana açılan pozisyonlardan sadece 1 tanesine başvuru yapılabilir.

AÇILAN POZİSYONLAR

No İlgili Birim Pozisyon Kontenjan KPSS Puan Türü-Yıl-Puan Şartları Aranan Nitelikler Başvuruda İstenen Belgeler
1 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi 2101 - Hemşire 20 KPSS/P3-2020

Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Yüksekokulu veya Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü mezunu olmak.

1- Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi (e-devletten alınabilir)

2-KPSS Sonuç Belgesi

3- Kimlik Fotokopisi

4-Erkeklerde askerlik durumu gösterir belge (e-devletten alınabilir)

5- Fotoğraf  (2 adet)

2 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi 2102 - Laborant 4 KPSS/P93-2020

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programından mezun olmak. 

1- Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi (e-devletten alınabilir)

2-KPSS Sonuç Belgesi

3- Kimlik Fotokopisi

4-Erkeklerde askerlik durumu gösterir belge (e-devletten alınabilir)

5- Fotoğraf  (2 adet)

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Genel Şartlar:

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

Özel Şartlar:

  1. Tercih edilecek pozisyonun hizasında yer alan şartları taşıyor olması.
  2. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması.
  3. Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
  4. Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.
  5. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri feshedilecektir.
  6. 10 07.2009 tarih ve 5917 sayılı Kanunun 47.maddesi gereğince son 1 (bir) yıldır (istifa tarihinden itibaren) herhangi bir Kurumda Sözleşmeli Personel (657/4B) olarak çalışmamış olması.
  7. Güvenlik Soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak
İLETİŞİM

NKÜ.Personel Daire Başkanlığı

Tel.  0282 250 14 13

        0282 250 14 20